Jak vzniká projekt zahrady

Nemáte přesnou představu o tom, co očekávat od profesionálního návrhu zahrady a zda jej vůbec potřebujete? Možná jste nadšeným zahrádkářem či pěstitelem květin a vše vám roste pod rukama, možná nerozeznáte borovici od třešně a hledáte “pouze” prostor k pasivnímu odpočinku od náročného zaměstnání.
V každém případě vám služba zahradního architekta bude jistě přínosem. Dokáže se totiž na vaši zahradu podívat nezaujatě a s nadhledem, v širších souvislostech a především komplexně. Nepromyšlená řešení vaší zahrady totiž mohou být ve finále velkým zklamáním a mohou vám výrazně zvýšit časové investice i finanční výdaje. Bezúdržbová zahrada je mýtus, ale je třeba volit taková řešení a zahradní prvky, jejichž údržba nebude vyčerpávající. Vše záleží na vašich možnostech!

 1. Ještě před prvním setkáním si pečlivě promyslete a ujasněte, co všechno od zahrady očekáváte a kolik času chcete věnovat její údržbě. Případně zkuste zabrouzdat na internetu a vyhledat fotky zahrad, které vás nějakým způsobem zaujmou, ve kterých byste se cítili dobře – názorný příklad je vždy nejlepší. Pokud však tyto myšlenky nedokážete zcela přesně zformulovat nebo nevíte jaké všechny možnosti existují, nevadí, zadání můžeme vytvořit společně na úvodní schůzce.
 2. Následuje osobní setkání, nejlépe přímo na vaší zahradě či pozemku. Tato schůzka je nezávazná a zdarma. Pokud máte k dispozici nějaké podklady k vaší zahradě, ať už geodetické zaměření, katastrální mapu či třeba původní plán zahrady (pokud se jedná o úpravu stávajícího stavu), připravte si je, prosím, předem.
 3. Z prvního setkání vyplyne zadání projektu  a rozsah projektových prací. Následně pro vás vypracuji cenovou nabídku na vypracování kompletního projektu.
  Cena projektu se odvíjí od celkové výměry pozemku, složitosti terénu a počtu prvků zahradní architektury.
 4. V další fázi začnu shromažďovat všechny dostupné podklady. Pokud je třeba, tak zahradu či pozemek doměřím, zakreslím současný stav, vyhodnotím stávající vegetaci. Vypracuji analýzy přírodních podmínek (klima, půdní podmínky, potenciální přirozená vegetace). Tyto všechny okolnosti je třeba brát v potaz a na nich je mimo jiné postaven koncept návrhu.
 5. Na základě terénního šetření, všech analýz a především vašich požadavků, začnu pracovat na konceptu návrhu a prvních variantách.
 6. Následuje další konzultace s vámi, nejlépe osobní, kdy vám představím koncept návrhu v podobě skic, inspiračních fotografií, půdorysu zahrady a vizualizací či zákresů do fotografií. Toto setkání je velmi důležité, protože je to v podstatě poslední možnost jak si vzájemně vyjasnit vaše požadavky.
 7. Poté zapracuji vaše připomínky a vypracuji projekt do fáze výsledné studie.
 8. Výsledná studie obsahuje:  průvodní zprávu, plán zahrady, vizualizace, případně řezy, předpokládaný sortiment rostlin a materiálové řešení technických prvků. Rovněž obsahuje všechny provedené analýzy, inventarizaci stávajících vegetačních prvků a inspirační fotografie.
 9. Po odsouhlasení studie začnu pracovat na prováděcí dokumentaci, kde bude vše upřesněno tak, aby zahrada mohla být zrealizována. Ať už vámi či profesionální realizační firmou.
 10. Prováděcí dokumentace obsahuje: situaci, osazovací plán, vytyčovací plán, technickou zprávu, výkaz výměr, ale i plán péče a údržby.

Co všechno obsahuje kompletní projekt zahrady, si můžete přečíst zde.

Přihlaste se k odběru novinek z ateliéru, kde to KVETE.

Zásady ochrany osobních údajů.