ZAHRADA INDONÉSKÁ

Jedná se o malou zahradu, která je víceméně ze všech stran obehnána zdmi nebo budovami, takže majitelé mají zaručeno soukromí a navržená vegetace chráněné stanoviště. Což je v tomto případě žádoucí, jelikož zahrada měla být inspirována Indonésii, takže se zde objeví např. bambusy. Cílem ale nebylo vysazovat zde za každou cenu exotické druhy, které by stejně nepřežily zimu, nýbrž vybrat druhy vhodné do našich podmínek, s podobných charakterem a pokusit se vytvořit dojem svěží a bohaté vegetace, která bude doplněna přírodními materiály – dřevem, velkými kameny a kamennými lampami. Centrální záhon bude samozřejmě pod závlahou. V předprostoru domu je potom navržen štěrkový záhon s travinami a trvalkami a chodníčkem ze šlapáků. V zahradě je místo i pro malou užitkovou část, počítáno je také s místem pro parkování karavanu a na terase je prostor pro vířivku. Výškový rozdíl mezi zahradou a parkovací plochou je řešen dvěma vyvýšenými betonovými záhony pro bambus, který zároveň vytvoří clonu. Mezi záhony bude zachován průjezd pro techniku údržby a aby zde nebylo vidět z ulice, bude zde dřevěná otevírací zástěna.

rozloha zahrady: cca 300 m²
odevzdáno:  odevzdána studie a prováděcí dokumentace
realizace: majitelé svépomocí, s naším autorským dohledem
rok: 2017