ZAHRADA NA OPUCE

Zahrada u rodinného domu v nové zástavbě na okraji městečka, jejímž největším problémem je skalnaté podloží a absence kvalitní ornice, která byla strhnuta při stavbě domu. Výběr rostlin byl tomuto faktu přizpůsoben a byly použity dřeviny i trvalky, které snáší spíše sucho, chudou půdu a zásaditou reakci.
Zahrada je rozdělena na část okrasnou a užitkovou, přičemž užitková část se zahradním domkem a zeleninovými záhonky je skryta v zadní části za živým plotem. Návrh se zabýval také zahradní úpravou kolem domu a plánovaným zastřešením terasy (jež je v projektu prezentováno pouze v podobě ideové studie), odcloněním zahrady od silnice i sousedních pozemků a vytvořením ohniště v zadním rohu okrasné části.

rozloha zahrady: cca 600 m²
odevzdáno: studie a prováděcí dokumentace
realizace: majitelé svépomocí, ale s naším autorským dozorem
rok: 2016