ZAHRADA POD BOROVICEMI

Tato zahrada je úzce spjata s borovicemi. Nachází se v lokalitě nedaleko města, pro kterou jsou typické štěrkopískové terasy s borovými lesy, dům je z velké části postaven z borového dřeva a na zahradě se nachází jediný hodnotný strom – jak jinak než borovice.
Cílem návrhu je především zobytnění okolí domu a to pomocí dřevěné terasy a přírodní kamenné dlažby s trvalkami, které vyrůstají přímo ze záhonů v dlažbě. Další výsadby jsou v této maličkaté zahradě navrženy po obvodu tak, aby došlo k určitému odclonění prostoru od silnice a sousedního hřiště, ale zůstal zachován volný prostor pro pohyb.
Sortiment navržených rostlin byl zvolen tak, aby byl proměnlivý během celého roku, pestrý, přátelský k živočichům, přizpůsobený přírodním podmínkám v lokalitě.

rozloha zahrady: cca 400 m²
odevzdáno: projekt je rozpracován, odevzdána studie
realizace: majitelé svépomocí
rok: 2016