ZAHRADA S VEJMINKEM

Zahrada se nachází u novostavby jednopatrového rodinného domu, bungalovu, a kromě samotného domu si zde majitelé postavili také menší objekt, jak sami říkají “vejminek” na stáří. Kompozice zahrady je založena na organických liniích, které vytváří vizuální bariéru po obvodu zahrady a naopak volný travnatý prostor uprostřed. Protože provozní vztahy a zpevněné plochy byly již dané, cílem bylo jakési „změkčení“ těchto linií a skrytí ostrých hran. Plocha navržených záhonů se může na první pohled zdát relativně velká, ale při správném založení takových záhonů (důraz musí být kladen především na správný spon vysazených rostlin a důkladné zamulčování v prvních letech) bude náročnost jejich údržby nižší než u „anglického“ trávníku.
Majitelé si přáli cítit se, i uprostřed téměř satelitní zástavby v menší obci, jako v přírodě. Záhony jsou tedy navrženy jako pestré výsadby převážně listnatých dřevin, trvalek a okrasných travin. Na pozemku je těžší jílovitá půda, sortiment rostlin tomu byl tedy přizpůsoben.
Protože na pozemku nebylo spolu s ostatními zpevněnými plochami vytvořeno parkovací stání ani příjezdová cesta k domu, přáli si majitelé počítat v návrhu s možností příjezdu k domu v nejnutnějších případech. Záhony při západní straně zahrady tedy byly přerušeny a auto zde může projet po nezpevněné cestě až k terase.
Jako užitková část zahrady může být využívána celá část vedle domu a za domem. Majitelé uvažují o menším políčku brambor a místo je zde i na vyvýšené zeleninové záhonky. Do okrasných záhonů budou bez problémů zakomponovány i ovocné keře.
V “zálivu” uprostřed záhonů v dolní části zahrady je prostor pro vybudování ohniště a vznikne tak další pobytové místo v zahradě, kromě hlavní terasy a menšího posezení u vejminku.

rozloha zahrady | nezastavěné plochy: 670 m²
odevzdáno:  studie, prováděcí dokumentace
rok: 2017