Z čeho se skládá projekt zahrady

Každý architektonický projekt začíná studií, ve které se formuluje přesné zadání, ověřují se různá řešení a hledá se koncept. V této fázi je důležitá oboustranná spolupráce, protože je nezbytné, aby se ve výsledné zahradě cítil dobře především klient. Návrh je prezentován ve formě půdorysu, vizualizací či inspiračních fotografií tak, aby došlo ke vzájemnému vyjasnění představ mezi architektem a klientem. V prováděcí dokumentaci je poté schválená studie rozpracována do takové podrobnosti, aby zahrada mohla být zrealizována.

STUDIE

  • Analýzy současného stavu a koncept návrhu – rešerše podkladů a jejich vyhodnocení, analýzy přírodních podmínek, provozní analýza, inventarizace stávajících vegetačních prvků, východiska návrh a koncept návrhu
  • Návrh – půdorys zahrady, kde jsou vyznačeny funkce, prostorové návaznosti, hmotové celky a umístění vegetačních prvků (dřeviny, živé ploty, záhony, solitérní keře apod.) a technických prvků (cesty, zídky, pergoly apod.)
  • Vizualizace – skici, zakreslení návrhu do fotografií nebo vytvoření 3D modelu – vše pro vaši lepší představu o návrhu
  • Průvodní zpráva – zde je vše podrobně popsáno – vaše požadavky, zadání projektu, současný stav pozemku (včetně inventarizace vegetačních prvků), všechny provedené analýzy a také inspirační fotografie, které mají nastínit především materiálové řešení, charakter výsadeb či technických prvků

PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE

  • Technická zpráva – podrobný popis návrhu a správného postupu realizace jednotlivých úprav. Obsahuje rovněž seznam navržených rostlin a jejich popis a nároky.
  • Vytyčovací plán – celá zahrada je okótována, jsou zde vyznačeny jednotlivé plochy  – záhony, plochy štěrkové, mulčované kůrou, technické prvky, cesty, schody, obrubníky, osvětlení a mnoho dalších.
  • Osazovací plán – podrobný výkres, ve kterém jsou zakresleny jednotlivé rostliny. Seznam rostlin s počty kusů je uveden v samostatné tabulce či ve výkazu výměr.
  • Detaily – výkresy ve větším měřítku – detail výsadby stromu, založení záhonu nebo konstrukční výkres stavebních prvků apod.
  • Výkaz výměr – soupis jednotlivých typů navržených ploch v zahradě, použitého stavebního i rostlinného materiálu a specifikace jejich potřebného množství. Je to podklad pro zpracování rozpočtu, resp. nabídkové ceny realizace zahrady.
  • Plán péče – seznam nezbytných a doporučených opatření, které je třeba dodržovat pro správný vývoj a fungování zahrady v následujících letech.

Ať už si zahradu budete realizovat vlastníma rukama nebo si najmete odbornou realizační firmu, v každém případě by měla být celá projektová dokumentace srozumitelná i pro vás, laiky. Už jen proto, abyste si celou realizaci mohli ohlídat.

Přihlaste se k odběru novinek z ateliéru, kde to KVETE.

Zásady ochrany osobních údajů.